Käyttöehdot

Yleiset ehdot

Hkaleksi.fi on Huutokauppahuone Aleksi Oy:n (Y:2321925-9) sivusto. Näitä sopimusehtoja sovelletaan Huutokauppahuone Aleksi Oy:n ja sen asiakkaiden välisessä kauppasuhteessa. Huutokauppahuone Aleksi Oy:llä on oikeus päivittää näitä sopimusehtoja ilman ennakkoilmoitusta. Tilauksiin ja ennakkotarjouksiin sovelletaan tilaushetkellä voimassa olevia sopimusehtoja, jotka on luettavissa Hkaleksi.fi kotisivuilta.

Huutokauppahuone Aleksi Oy ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä, nk. force majeure. Ylivoimaisena esteenä pidetään esimerkiksi sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, joka on Huutokauppahuone Aleksi Oy:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Huutokauppahuone Aleksi Oy on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle ylivoimaisesta esteestä viivytyksettä.

Ostaminen ja myyminen

Tarkemmat ohjeet ja ehdot ovat sivuillamme https://hkaleksi.fi/sivu/nain-ostat ja https://hkaleksi.fi/sivu/nain-myyt .

Ennen sivustoomme rekisteröitymistä asiakkaan tulee tutustua näiden käyttöehtojen lisäksi yllämainittuihin sivuihin, sekä muuhun sivustossamme olevaan tietoon.

Jättäessään tilauksen, huutaessaan tuotetta tai jättäessään ennakkotarjouksen asiakas hyväksyy kiistattomasti Huutokauppahuone Aleksi Oy:n sopimusehdot. Mahdollisia asiakkaan käyttämiä hankintasopimusehtoja ei noudateta niiden ollessa ristiriidassa Huutokauppahuone Aleksi Oy:n sopimusehtojen kanssa.

Maksaminen

Ajankohtaiset tiedot maksutavoista löytyvät Hkaleksi.fi sivuilta. Yritysasiakkailla on mahdollisuus hakea laskutusasiakkuutta yritysmyyntimme kautta. Lisätietoa saat soittamalla asiakaspalveluun.

Mahdollisten Yhteistyökumppaneidemme tarjoamien maksutapojen ehdot löytyvät kyseisen laskutavan tarjoajan kotisivuilta.

Reklamaatio

Asiakas on velvollinen esittämään kuitin tai muun todistuksen ostopaikasta ja –ajankohdasta palautuksen yhteydessä tai reklamoidessaan tavaran virheestä. Reklamaatiot käsitellään ainoastaan kirjallisesti. Vapaamuotoisen reklamaation voi toimittaa joko sähköpostilla osoitteeseen posti@hkaleksi.fi tai kirjeenä toimipisteeseemme. Mahdollisissa reklamaatioasioissa pyydämme ottamaan yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse Hkaleksi.fi  asiakaspalveluun niin annamme lisätietoja reklamaation ilmoittamiseen.

Erimielisyyksien ratkaiseminen ja oikeuspaikka: Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus saattaa tästä sopimuksesta syntyvät erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Asiakas voi nostaa sopimuksen velkasuhteesta aiheutuvia riitaisuuksia koskevan kanteen Huutokauppahuone Aleksi Oy:tä vastaan joko Huutokauppahuone Aleksi Oy:n kotipaikan käräjäoikeudessa tai sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on asuinpaikkansa. Jollei Asiakkaalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään Huutokauppahuone Aleksi Oy:n kotipaikan käräjäoikeudessa.

Asiamieskuluja ei korvata, koska Kuluttajaneuvonta ja kuluttajariitalautakunta tarjoaa veloituksetta apua erimielisyyksien ratkaisemiseen.

Yritysasiakkaiden lisäehdot

Huutokauppahuone Aleksi Oy ei vastaa tuotteen ja/tai palvelun aiheuttamasta välittömästä tai välillisestä menetyksestä, vahingosta tai tulon menetyksestä. Huutokauppahuone Aleksi Oy:n korvausvastuu rajoittuu aina näiden sopimusehtojen sisältöön. Tuotevirhevastuu rajoittuu mahdolliseen kauppahinnan palauttamiseen käyttöhyödyllä vähennettynä.

Huutokauppahuone Aleksi Oy ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos se kohtaa ylivoimaisen esteen, jota se ei voi kohtuudella voittaa. Huutokauppahuone Aleksi Oy ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle ylivoimaisen esteen kohdalla asiakkaalle aiheutuvaa vahinkoa tai kustannuksia, ja on oikeutettu purkamaan sopimuksen.

Huutokauppahuone Aleksi Oy (Y: 2321925-9)

Lempäälän Aleksi, 37500 Lempäälä

Asiakas ja tietosuoja

Hkaleksi.fi ja Huutokauppahuone Aleksi Oy toivottaa tervetulleeksi kaikki yksityis- ja yritysasiakkaat. Kauppasuhteessa noudatetaan soveltuvaa Suomen ja EU:n lainsäädäntöä kuluttajakaupan, markkinoinnin ja mainonnan osalta. Yritysasiakkaiden ja Huutokauppahuone Aleksi Oy:n välisessä kauppasopimuksessa noudatetaan ensisijaisesti näitä sopimusehtoja ja muilta osin Suomen kauppalakia.

Asiakas on velvoitettu luovuttamaan tilausta, tai ennakkotarjousta tehdessään täydelliset yhteystietonsa, jotka sisältävät kuluttaja-asiakkaalta vähintään nimen, osoitteen ja puhelinnumeron sekä mahdollisesti sähköpostiosoitteen. Yritysasiakkailta vaadittavat tiedot ovat yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköposti sekä y-tunnus, postiosoite, puhelinnumero tai –numerot ja tarvittaessa laskutusosoite.

Asiakkaiden tiedot on tallennettu Huutokauppahuone Aleksi Oy:n asiakasrekisteriin, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen. Huutokauppahuone Aleksi Oy:llä ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on lisäksi oikeus käsitellä ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia (kuten suoramarkkinointia) varten henkilötietolain (523/99) mukaisesti.

Henkilötietolain mukainen rekisteriseloste on nähtävissä osoitteessa Huutokauppahuone Aleksi Oy, Lempäälän Aleksi, 37500 Lempäälä. Asiakas voi kieltää tietojensa käytön ja käsittelyn markkinointitarkoituksiin ja tarkistaa itseään koskevat tiedot ottamalla yhteyttä Huutokauppahuone Aleksi Oy:n asiakaspalveluun. Yhteydenotot voi tehdä joko puhelimitse tai kirjallisena yllämainittuun osoitteeseemme. Täydellinen rekisteriseloste löytyy osoitteesta https://hkaleksi.fi/sivu/rekisteriseloste

Tietosuojakäytäntömme on luettavissa osoitteesta https://hkaleksi.fi/sivu/privacy-policy

Hkaleksi.fi sekä Huutokauppahuone Aleksi Oy:n muilla sivustolla käytetään evästeitä (eng. Cookies), joiden avulla sivustoa voidaan kehittää edelleen aiempaa käyttäjäystävällisemmäksi. Hkaleksi.fi sekä Huutokauppahuone Aleksi Oy:n muilla sivustolla evästeiden tehtävä on helpottaa, parantaa ja nopeuttaa asiointikokemusta. Evästeitä voidaan käyttää myös parempien tarjousten ja henkilökohtaisempien tuotesuositusten tarjoamiseksi asiakkaalle. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka Hkaleksi.fi verkkopalvelin tallentaa käyttäjän kiintolevylle. Osa Hkaleksi.fii -sivuston sisällöstä saattaa edellyttää evästeiden hyväksymistä toimiakseen. Käyttäjän verkkoselain todennäköisesti hyväksyy evästeet valmiilla oletusasetuksilla, mutta käyttäjä voi myös estää evästeiden käytön selaimen asetuksista tai poistamalla evästeet selaimesta palvelun käytön päätyttyä. Lisätietoja selainkohtaisista käyttöohjeista löytyy selaimen valmistajan ohjeista.